Tipărire

     I.S.J. Iași prioritizează creșterea calității serviciilor educaționale pe care le oferă școala elevului, având drept repere cel puțin două perspective.

    Un prim cadru valoric urmărește asigurarea accesului elevilor în învățământul obligatoriu prin monitorizarea fenomenului de absenteism școlar și abandon, începând cu clasele primare și până la sfârșitul școlarității obligatorii, simultan cu implementarea unor strategii de diminuare a acestor situații. Mai mult, se are în vedere monitorizarea și stimularea participării copiilor din mediul rural la educația preșcolară, ca o condiție sine qua non a succesului școlar și social de mai târziu.

     Cel de al doilea sistem de referință vizează asigurarea succesului elevilor prin asigurarea unui echilibru adecvat și individualizat elevilor care performează, precum și a celor care au nevoie de sprijin.

      

 Domenii prioritare ale Inspectoratului Școlar. Strategii de dezvoltare

  

 Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași

Inspectoratul Școlar Județean Iași este o instituție publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde profesionale pentru instituţiile de educaţie şi formare profesională, cu scopul de a contribui la creşterea calităţii serviciilor educaţionale, îmbunătăţirea şi eficientizarea continuă a sistemului educaţional naţional/ieşean şi compatibilizarea acestuia cu sistemele europene.

 

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2020-2021

 

 I.   Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale

 

II.  Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale

  

III.   Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie

 

IV.   Dezvoltarea  autonomiei  unităţilor  de  învăţământ prin responsabilizarea tuturor factorilor educaţionali şi implicarea acestora în aspectele care ţin de viața şcolii

 

V.  Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ

 

VI.  Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi

 

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor

 

VIII.  Compatibilizarea sistemului de învăţământ românesc cu cel european