Nr. C.E. Denumire Centru de Examen Unitate arondată
1 COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI COLEGIUL NAŢIONAL "COSTACHE NEGRUZZI", IAŞI
COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "OCTAV BĂNCILĂ", IAŞI
COLEGIUL PEDAGOGIC "VASILE LUPU", IAȘI
COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA", IAŞI
COLEGIUL TEHNIC "GHEORGHE ASACHI", IAŞI
COLEGIUL TEHNIC "ION HOLBAN", IASI
LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, IAŞI
LICEUL SPECIAL ”MOLDOVA”, TG. FRUMOS
LICEUL TEHNOLOGIC "MIHAI BUSUIOC", PAŞCANI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRE P.CARP", ȚIBĂNEȘTI
LICEUL TEHNOLOGIC "VICTOR MIHĂILESCU CRAIU", BELCEŞTI
LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM ”SPIRU HARET”, IASI
LICEUL TEORETIC "BOGDAN VODĂ", HĂLĂUCEŞTI
LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", PAŞCANI
2 COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAŞI COLEGIUL AGRICOL ŞI DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ "VASILE ADAMACHI", IAŞI
COLEGIUL ECONOMIC ADMINISTRATIV, IAŞI
COLEGIUL TEHNIC "MIHAIL STURDZA", IAŞI
COLEGIUL TEHNIC DE CĂI FERATE "UNIREA", PAŞCANI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU RAREȘ", TÂRGU FRUMOS
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "VIRGIL MADGEARU", IAŞI
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC DE TURISM, IAŞI
3 COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCȚII, IAŞI COLEGIUL "RICHARD WURMBRAND", IASI
COLEGIUL NAȚIONAL "GARABET IBRĂILEANU", IAȘI
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAI EMINESCU", IAŞI
COLEGIUL NAȚIONAL "MIHAIL SADOVEANU", PAŞCANI
COLEGIUL NAȚIONAL "ȘTEFAN CEL MARE", HÎRLĂU
COLEGIUL TEHNIC DE TRANSPORTURI ȘI CONSTRUCȚII, IAŞI
LICEUL TEHNOLOGIC "HARALAMB VASILIU", PODU ILOAIEI
LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL "MIHAIL KOGALNICEANU", MIROSLAVA
LICEUL TEHNOLOGIC ECONOMIC "NICOLAE IORGA", PAŞCANI
LICEUL TEHNOLOGIC, VLĂDENI
LICEUL TEORETIC "ALEXANDRU IOAN CUZA", IAŞI
LICEUL TEORETIC "DIMITRIE CANTEMIR", IAŞI
LICEUL TEORETIC "ION NECULCE", TÂRGU FRUMOS
LICEUL TEORETIC "LASCAR ROSETTI", RĂDUCĂNENI
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ "GRIGORE MOISIL", IAŞI
LICEUL TEORETIC WALDORF, IAŞI
LICEUL TEORETIC "MIRON COSTIN", IAŞI
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX "SF. VASILE CEL MARE", IAŞI
4 LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI COLEGIUL NAȚIONAL "EMIL RACOVIŢĂ", IAŞI
COLEGIUL TEHNIC "IOAN C. ŞTEFĂNESCU", IAŞI
COLEGIUL TEHNIC DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII "GHEORGHE MÂRZESCU", IAŞI
LICEUL TEHNOLOGIC "PETRU PONI", IAȘI
LICEUL TEHNOLOGIC DE MECATRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI, IAȘI
LICEUL TEHNOLOGIC, HÎRLĂU
LICEUL TEORETIC "VASILE ALECSANDRI", IAŞI