În perioada 2-4 noiembrie 2023, s-a desfășurat la Iași Instruirea anuală organizată de Biroul Acte Studii din cadrul Direcției Generale Învățământ Superior a Ministerul Educației, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.

Au participat reprezentanți din toate județele țării și din Municipiul București, programul  acoperind o tematică specifică domeniului: furnizarea de consiliere și consultanță cu privire la gestionarea actelor de studii și a documentelor școlare de către unitățile de învățământ, stabilirea de necesarului de formulare de acte de studiu ce se vor elibera absolvenților din sistemul național de învățământ preuniversitar, promoția 2024, dar și la situațiile deosebite care pot apărea în activitatea de gestionare a actelor de studii și a documentelor școlare.

În centrul activităților s-a aflat dezbaterea care a avut loc vineri, 3 noiembrie 2023, la Motel Bucium, sub coordonarea domnului Robert Berezovski, Șef Birou Acte Studii în cadrul Ministerului Educației, având ca subiect gestionarea actelor de studii la nivelul inspectoratelor școlare județene, modul de gestionare a actelor de studii de către unitățile de învățământ autorizate să funcționeze provizoriu, precum și adaptarea la noile prevederi legislative din sistemul educațional.