INSTRUMENTE DIGITALE PENTRU INSTRUIREA ÎN MEDIUL ONLINE – TEMA UNUI NOU PROIECT ERASMUS+ DERULAT DE I.S.J. IAŞI

 

În perioada 2021-2023, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi participă la implementarea activităţilor proiectului Digitalization of Training Contents for Middle Schools („Digitalizarea conținuturilor instruirii pentru învățământul gimnazial”) (Digitools), desfăşurat în cadrul programului Erasmus+ al Comisiei Europene, alături de alte șapte instituţii partenere din Turcia, Spania, Irlanda, Bulgaria şi România.

Proiectul îşi propune să dezvolte resurse educaționale în format digital la disciplinele matematică, științe și limba engleză, cu scopul de a contribui calitatea pedagogică și educațională și pentru a îmbunătăți abilitățile și competențele didactice digitale ale profesorilor.

Astfel, la debutul celor doi ani de activitate, partenerii proiectului au analizat documentele curriculare din țările pe care le reprezintă, specifice disciplinelor de studiu menționate, pentru a identifica punctele comune la nivel de tematică și standarde de competență, pe baza cărora vor fi construite resursele de instruire. Ulterior, acestea vor fi încorporate într-o platformă de învățare, My Digital Class, dedicată elevilor și profesorilor. Alături de aceasta, vor fi dezvoltate materiale de informare pentru utilizarea conținuturilor prezentate, însoțite de sugestii de activități pentru evaluarea în mediul digital, precum și un ghid al cărui scop este de a pune la dispoziția profesorilor repere pedagogice pentru dezvoltarea abilităților de antrenare a elevilor în educația digitală, produs intelectual a cărui elaborare va fi coordonată de I.S.J. Iași. Nu în ultimul rând, partenerii proiectului vor lucra împreună la elaborarea unei cărți albe ce va conține recomandări privind abilitarea în educația digitală. 

Discuțiile preliminare privind organizarea generală a activităţilor proiectului au făcut obiectul întâlnirii iniţiale a partenerilor, organizată în Turcia, la Istanbul, în perioada 29-30 noiembrie 2021, la care au participat doi inspectori şcolari ai I.S.J. Iaşi, membri ai echipei de implementare. Găzduită de reprezentanţa Guvernului Turciei pentru relaţii externe şi integrare în Uniunea Europeană, întrevederea a debutat cu prezentarea instituţiilor implicate în proiect şi a reperelor privind planul de implementare. Pe agenda întâlnirii au fost incluse, de asemenea, dezbateri privind modul în care vor fi dezvoltate produsele intelectuale descrise mai sus.

Astfel, întâlnirea de debut a partenerilor proiectului Digitools a constituit un important prilej de a coagula în acţiuni eficiente demersurile propuse şi de a facilita comunicarea între instituţiile implicate. Pentru comunitatea școlară ieşeană, proiectul va pune la dispoziția elevilor și profesorilor noi resurse educaționale, într-un mediu dinamic și interactiv.