Tipărire

03 august 2021

Comunicat de presă


Rezultatele finale obținute de cadrele didactice care au susținut proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar - sesiunea 2021 au fost publicate astăzi, 3 august, ora 14:00, pe pagina web dedicată, titularizare.edu.ro.

La nivelul județului Iași, procentul notelor peste 7 (șapte) obținute de candidații care au susținut proba scrisă, după soluționarea contestațiilor este de 48,33% (în creștere cu 1,83%, comparativ cu rezultatele inițiale - 46,5%), iar procentul notelor între 5 și 7 este de 34,17%. Astfel, procentul notelor peste 5 este de 82,5% (contestațiile au generat modificări de note pentru 341 de candidați)

Din promoția curentă 45,48% dintre candidați au obținut note peste 7 (șapte).

8 candidați au obținut nota 10 (5 note maxime la limba și literatura română, pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în gradinița de copii, 1 la asistență medicală generală, 1 la educație socială  și 1 la religie ortodoxă). 705 candidați au obținut note între 7 și 9,99, iar 504 candidați au note între 5 și 6,99.

La proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar s-au prezentat1548 de candidați din totalul de 1938 de candidați înscriși.

În centrele de evaluare au fost notate 1475 de lucrări, întrucât: 72 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar lucrarea unui candidat au fost anulată din motive legate de nerespectarea metodologiei

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică și inspecția la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 4 - 5 august.