Tipărire

28 iulie 2021

Comunicat de presă


Rezultate finale: 324 de candidați din județul Iași au promovat și obținut definitivarea în învățământul preuniversitar (sesiunea 2021)

 

La nivelul județului Iași, rata finală de promovare înregistrată la examenul național pentru definitivare în învățământ (sesiunea 2021), după soluționarea contestațiilor, este 75,17% (în creștere cu 1,63%, comparativ cu rezultatele inițiale - 73,54%). 

Astfel, după evaluarea contestațiilor depuse (84), 324 de candidați au reușit să obțină medii mai mari sau egale cu 8 (opt), în condițiile în care, după afișarea primelor rezultate, fuseseră declarați promovați 317 candidați. Dintre aceștia, 12 candidați au promovat examenul cu media 10, în această ierarhie județul Iași plasându-se pe poziția a doua la nivel național. Totodată, 82 dintre candidați au obținut medii cuprinse în intervalul 9,50-9,99, județul Iași situându-se, la acest criteriu, pe poziția a doua pe țară.

Conform legislației în vigoare, pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

La proba scrisă din această sesiune au fost prezenți 447 de candidați (96,33%). Dintre aceștia, 16 candidați s-au retras. Niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă și nicio lucrare nu a fost anulată în centrele de evaluare.

Astfel, din totalul celor 431 de candidaţi cu lucrări evaluate inițial, în urma soluționării contestațiilor 236 de candidați au obținut note situate pe segmentul 8 - 10 . Dintre aceștia, 14 candidaţi au fost notați cu 10, iar 60 de candidați cu note între 9,50 și 9.99.

De asemenea,165 de candidați au primit note între 5 și 7,99 (contestațiile au generat modificări de note pentru 79 de candidați). Cu note sub 5 au încheiat proba 30 de candidați.

Cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar.

Afișarea rezultatelor finale a avut loc astăzi, 28 iulie 2021, la ora 10:00, atât în centrele de examen, cât și pe site-ul dedicat