INSPECTOR PENTRU ACTIVITĂȚI EDUCATIVE EXTRAȘCOLARE

Alla APOPEI

Profesor de limba și literatura latină

UNIVERSITATEA "AL. I. CUZA" IAȘI, FACULTATEA DE LITERE

Curriculum vitae