În cadrul proiectului ERASMUS+ "Consorțiu local pentru educație de calitate", coordonat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, o echipă de patru profesori, însoțiți de un inspector școlar, din județul Iași, au urmat fluxul al treilea al programului de formare, intitulat Empowered teachers: Rediscover your motivation and energy. În urma derulării celor cinci zile de curs, prin însușirea unor cunoștințe teoretice, dublate de exerciții practico-aplicative profesorii și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și inteligența emoțională, și-au îmbunătățit competențele de comunicare asertivă dobândind, în ultimă instanță, o perspectivă îmbunătățită asupra atitudinii și stării elevilor pe care îi au în față zi de zi. Însă, cele mai importante au fost competențele atitudinale dobândite. Formatoarea de origine americană Susan Galliano i-a învățat pe profesorii români cum să creeze o punte între lucrurile pe care le pot schimba și cele pe care nu le pot controla, obținând în final o motivație reînnoită, o mentalitate bazată pe succes, un sentiment crescut de stimă de sine și un sentiment reînnoit al scopului.

Reperele teoretice au avut în centru  conceptul de inteligențã emoțională, un termen relaționat cu necesitatea empatizării cu nevoile și sentimentele elevilor.

Partea practică a cursului a constat în exersarea unor tehnici de trăire conștientă a prezentului, prin care participanții au învățat cum sã se detașeze de problemele trecutului, dar și de anxietatea viitorului și să trăiascã ancorați în prezent. De asemenea, cursanții au devenit conștienți de punctele forte ale propriului temperament, scopul fiind valorificarea propriilor atuuri în profesie și în relațiile interumane. Aceștia au învățat cã, redescoperindu-și motivația în această profesie, se pot reinventa și își pot gãsi forța de a o lua mereu de la capăt.

Partea culturală a constat într-un tur ghidat în centrul istoric al Florenței. Participanții au avut,  în acest fel, oportunitatea de a parcurge un itinerar inedit, în locurile reprezentative și încărcate de artă și istorie ale orașului renașterii italiene, iar exemple relevante din biografia marilor personalități ale umanismului italian au constituit exemple motivaționale care demonstrează că educația contribuie la realizarea idealului uman.

Cursul a oferit astfel profesorilor  care lucrează cu elevi cu vulnerabilități, cu risc de abandon școlar sau cei proveniți din medii multiculturale tehnici de comunicare și creare a stării de bine, contribuind la îmbunătăți activității profesionale.